Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement
Art Nouveau advies en bouwmanagement Vacatures
Art Nouveau advies en bouwmanagement heeft de volgende vacature beschikbaar:

Assistent projectleider

Doel:
In- en extern coördineren van activiteiten tijdens alle fasen van een of meerdere kleine projecten.

Voorbeeld activiteiten:
Coördineert de werkzaamheden (assisteert bij grote projecten en coördineert zelfstandig kleinere projecten). Maakt planningen. Bewaakt voortgang, informatieverwerking, kosten, meer- en minderwerk.

Karakteristieken

Complexiteit:
Bouwtechnische functie, gericht op het coördineren van alle aspecten binnen projecten. De functie kent aspecten van planning, efficiency, voortgangsbewaking, informatiestromen en kostenbeheersing. Schakelt frequent om. Hoge accuratesse is vereist. Werkt onder tijdsdwang als gevolg van prioriteiten. Vooropleiding op Hbo-niveau, aangevuld met enkele vakgerichte cursussen. Bijblijven op diverse vakgebieden.

Regelcapaciteit:
Deelt op basis van gegeven planningen eigen tijd in. Is bij de aanpak gebonden aan interne procedures en verschillende voorschriften. Initiatief is vereist bij het zoeken naar oplossingen. Is (mede) verantwoordelijk voor het bestek en technische omschrijvingen. Indirect toezicht door terugkoppeling en overleg. De redelijke complexe problemen die voortvloeien uit voorschriften en verschillende, soms tegenstrijdige, belangen van partijen vereisen ruime ervaring. Heeft interne contacten met verschillende afdelingen. De contacten zijn van belang voor optimale voortgang, informatie-uitwisseling en afstemming van de werkzaamheden. Geeft bij afwezigheid van senior projectleider leiding aan meerdere medewerkers.

Afbreukverantwoordelijkheid:
Heeft vrij frequent externe contacten met alle projectbetrokkenen gericht op de voortgang, afstemming en informatie-uitwisseling. Verstoringen beïnvloeden de realisatie van projecten. Beslis- en planningsfouten veroorzaken vertraging, financiële schade en imagoverlies. Fouten worden door zelfcontrole en terugkoppeling tijdens overlegsituaties tijdig ontdekt en hersteld. Dient weerstand te bieden aan inbreuk op integriteit.

Werkomstandigheden:
Grotendeels kantooromstandigheden, regelmatig op bouwwerk. Overwegend zittend, soms staan en lopen. Enig persoonlijk risico bij bezoek aan bouwwerk en tijdens deelname aan verkeer.

Solliciteren
Heeft u interesse? Stuur dan een sollicitatiebrief per e-mail naar info@artnouveau-bouwmanagement.nl of per post naar Art Nouveau advies en bouwmanagement, t.a.v. de heer Piket, Mangostraat 5, 1326 GK Almere. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Piket op telefoonnummer 036 54 51 886.

Bekijk ook de andere vacatures:
/// Opzichter
/// Projectleider
Art Nouveau advies en bouwmanagement
Actueel

Art Nouveau advies en bouwmanagement
Art Nouveau advies en bouwmanagement
Art Nouveau advies en bouwmanagement