Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement
Art Nouveau advies en bouwmanagement Vacatures
Art Nouveau advies en bouwmanagement heeft de volgende vacature beschikbaar:

Opzichter

Doel:
Toezicht houden op de uitvoering van een of meer kleinere bouwwerken c.q. delen van grotere bouwwerken op basis van tussen partijen gesloten overeenkomsten (bestek/technische omschrijvingen).

Voorbeeld activiteiten:
Bestudeert en controleert bestek en tekeningen. Coördineert werkzaamheden op de bouwplaats. Oefent toezicht uit. Woont o.a. bouw- en werkvergaderingen bij. Stelt verslagen op. Controleert aangevoerde materialen. Houdt planning bij. Beoordeelt meer- en minderwerk. Koppelt bevindingen terug. Verzorgt de oplevering en eventueel nazorg en onderhoud. Onderhoud contacten met alle partijen op de bouwplaats.

Karakteristieken

Complexiteit:
Bouwtechnische functie, gericht op coördinatie en toezicht op de uitvoering van een of meerdere kleinere bouwwerken c.q. delen van grotere bouwwerken, die veelal in een verschillend stadium van uitvoering verkeren. De functie kent ook financiële, administratieve en sociale aspecten. Schakelt zeer regelmatig om. Hoge accuratesse is vereist. Werkt soms onder tijddwang. Vooropleiding op Hbo-bouwkunde niveau, aangevuld met verschillende vakgerichte cursussen. Bijblijven op uitgebreid vakgebied.

Regelcapaciteit:
Deelt de eigen tijd in, rekening houdend met vaak gegeven planningen, vergaderdata en prioriteiten. Is bij de aanpak gebonden aan bestek, tekeningen en voorschriften. Ad-hocsituaties doen vaak een beroep op inventiviteit/creativiteit waarbij het kostenaspect niet uit het oog mag worden verloren. Indirect toezicht door rapportage en interne afstemming. De aanmerkelijke problemen vereisen gevoel voor het bouwproces en ruime ervaring in omgang met derden. Heeft interne contacten met verschillende afdelingen, vooral met het projectteam. De contacten zijn van belang voor de kwaliteit en de optimale voortgang van het bouwproces.

Afbreukverantwoordelijkheid:
Heeft veel externe contacten met alle partijen betrokken bij het bouwwerk. Verstoringen belemmeren sterk een verantwoorde uitvoering van bouwwerken. Overtuigingskracht en conflictbeheersing zijn soms nadrukkelijk vereist. Fouten veroorzaken schade die zich vaak later manifesteert en waarvan claims het gevolg zijn. Niet beheersbare conflicten tasten het imago aan. Fouten worden door zelfcontrole en door overleg vaak tijdig ontdekt en hersteld. Discretie is vereist ten aanzien van sommige bedrijfs- en/of projectgegevens. Dient soms weerstand te bieden aan inbreuk op integriteit.

Werkomstandigheden:
Bevindt zich voornamelijk op de bouw onder uiteenlopende omstandigheden met alle persoonlijke risico’s van dien.

Solliciteren
Heeft u interesse? Stuur dan een sollicitatiebrief per e-mail naar info@artnouveau-bouwmanagement.nl of per post naar Art Nouveau advies en bouwmanagement, t.a.v. de heer Piket, Mangostraat 5, 1326 GK Almere. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Piket op telefoonnummer 036 54 51 886.

Bekijk ook de andere vacatures:
/// Projectleider
/// Assistent projectleider
Art Nouveau advies en bouwmanagement
Actueel

Art Nouveau advies en bouwmanagement
Art Nouveau advies en bouwmanagement
Art Nouveau advies en bouwmanagement