Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement
Art Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagement Onze aanpak
Maak uw keuze


Art Nouveau advies en bouwmanagement
Voorbereidende werkzaamheden

Een goed begin ...
We kennen allemaal het gezegde ‘een goed begin is het halve werk’. Ook wij onderschrijven deze spreuk van harte. Tegelijkertijd realiseren we ons terdege dat opdrachtgevers vaak te weinig tijd reserveren voor een goede voorbereiding van een project. Daarom moeten diverse acties snel en vakkundig worden uitgevoerd. Art Nouveau advies en bouwmanagement heeft de ervaring in huis om het gehele traject in goede banen te leiden.

Projectontwikkeling
Art Nouveau advies en bouwmanagement is uw partner van begin tot eind. In de initiatie fase nemen we voor u het voortouw in het coördineren van haalbaarheidsonderzoeken, financiële haalbaarheidsstudies, het bemiddelen bij overheidsinstanties en bovenal het initiëren van enthousiasme en betrokkenheid om te komen tot interessante resultaten. Door lange ervaring in regio en omstreek opent Art Nouveau advies en bouwmanagement deuren voor u waarmee nieuwe kansen en mogelijkheden bereikbaar worden.

De voorbereiding
In de voorbereiding van een bouwproject komen vele aspecten aan de orde die uiteindelijk allemaal invloed hebben op het eindresultaat. Art Nouveau advies en bouwmanagement bekijkt ieder project dan ook met de grootste zorgvuldigheid. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden bij verbouwingen, planmatig onderhoud, groot onderhoud, renovatie en nieuwbouw worden diverse acties ondernomen om dat resultaat te optimaliseren. Wij ondernemen deze acties zelf of in samenwerking met relaties.

Te verzorgen diensten
Bestekken en werkomschrijvingen opstellen
In samenwerking met een gerenommeerd bureau verzorgt Art Nouveau advies en bouwmanagement voor ieder project een bestek of werkomschrijving.

Beoordelen/adviseren bij bouwplannen
Of het nu gaat om kleine of grote bouwwerken, verbouwingen of nieuwbouw, Art Nouveau advies en bouwmanagement begeleidt de complete voorbereiding van bouwplannen in zowel woningbouw als utiliteitbouw.

Subsidies en vergunningen aanvragen
Voor vele bouwwerken dienen vergunningen te worden aangevraagd bij de gemeente waar het bouwwerk wordt gerealiseerd. Art Nouveau advies en bouwmanagement verzorgt en begeleidt voor u het hele traject om de bouwvergunning te verwerven. Tevens verzorgen wij de benodigde constructieberekeningen die bij een bouwvergunningaanvraag horen. Wij vergeten daarbij niet dat bij bouwwerken soms ook subsidies worden verstrekt door energiebedrijven of gemeenten. Art Nouveau advies en bouwmanagement zorgt voor het coördineren en indienen van subsidieaanvragen bij de betreffende instanties.

Offertes aanvragen en beoordelen
Art Nouveau advies en bouwmanagement heeft een breed netwerk van regionale en landelijke leveranciers. De offertes die wij voor u aanvragen worden uiterst vakkundig beoordeeld, geselecteerd en uiteraard zorgvuldig met u besproken.
Art Nouveau advies en bouwmanagement