Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagementArt Nouveau advies en bouwmanagement
Art Nouveau advies en bouwmanagement Art Nouveau advies en bouwmanagement Onze aanpak
Maak uw keuze


Art Nouveau advies en bouwmanagement
Bouwbegeleiding

Waarom bouwbegeleiding?
Wie wil bouwen heeft met verschillende partijen te maken die het project allemaal op hun eigen karakteristieke wijze benaderen en beoordelen. Zonder een transparante coördinatie blijken projecten vaak meer tijd en geld te kosten dan oorspronkelijk de bedoeling was. Ook de gewenste kwaliteit kan wel eens in gevaar komen zonder onafhankelijke bouwbegeleiding. Art Nouveau advies en bouwmanagement heeft jarenlange ervaring op dit gebied en staat u graag terzijde om uw project succesvol te begeleiden.

Voor wie bouwbegeleiding?
De projecten kunnen zowel in de woningbouw als in de utiliteitbouw plaatsvinden. Onze opdrachtgevers zijn uiteenlopende partijen die onroerend goed in hun bezit hebben, zoals woningcorporaties, gemeentelijke diensten, scholen, beheermaatschappijen, vereniging van eigenaren, architectenbureaus en zorginstellingen.

Namens deze partijen houden wij nauwlettend de planning, kosten en kwaliteit van de bouwwerkzaamheden in de gaten. De voornaamste doelen zijn het voorkomen van complicaties, het minimaliseren van risico’s en het besparen van tijd, geld, zorgen en inspanningen. Hierdoor kunt u zo spoedig mogelijk gebruik maken van uw vastgoed.

Voor welke (onderhouds)werkzaamheden?
Bouwbegeleiding van een project in uitvoering kan onder andere plaatsvinden in de vorm van het coördineren van nieuwbouw, planmatig onderhoud, grote onderhoudswerkzaamheden en renovatiewerkzaamheden.  Art Nouveau advies en bouwmanagement kan zorgen voor projectleiders en opzichters, maar bijvoorbeeld ook voor directievoerders op een bouwproject.

Te verzorgen diensten
Toezicht op naleving overeenkomsten
Het erop toezien dat het werk wordt uitgevoerd volgens de eisen van de gesloten overeenkomsten. Controle geschiedt op hoofdvorm, plaats en hoofdmaat op basis van vervaardigde bouwtekeningen en bestekken.

Monitoren werkplanning
Het erop toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt binnen de daartoe gestelde tijd. Dit aan de hand van de door de aannemer op te stellen werkplanning.

Administreren en verwerken bouwkundige kosten
Het administreren van de bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk en het controleren van termijnrekeningen van de uitvoerende partijen.

Verzorgen dagboeken/weekrapporten/verslaglegging
Het opstellen en controleren van weekrapporten en dagboeken, het voorzitten van bouwvergaderingen en het verzorgen van de verslaglegging.

Adviseren bij voorgestelde wijzigingen
Het adviseren van de opdrachtgever ten aanzien van voorgestelde wijzigingen en alternatieven in het werk. Tevens het geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering.
Art Nouveau advies en bouwmanagement